O nás

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podještědí vznikla v roce 2014 jako „dceřiná“ organizace ČSOP JARO Jaroměř. ČSOP Podještědí navázalo na více než dvacetiletou tradici JARO Jaroměř v ochraně přírody a nadále s ním úzce spolupracuje.

Jedním z hlavních poslání ČSOP Podještědí je praktická ochrana přírody v podobě péče o přírodovědně cenné kousky naší krajiny a to především v Podještědí a přilehlém okolí, což zahrnuje jedním směrem Jizerské hory, druhým Český ráj a třetím Českolipsko. Do všech těchto tří koutů můžete dohlédnout právě z místní dominanty – Ještědu.

Krom péče o biologicky hodnotné lokality (například sečení luk, vyřezávání náletů, hloubení tůní pro obojživelníky aj.), se věnujeme především environmentální osvětě a ekovýchově. Nabízíme přednášky pro školy i širokou veřejnost, od nejmenších dětí (s výchovou ke vztahu k přírodě je třeba začít co nejdřív) až po vysoké školy a firmy atd. (nikdy není pozdě, dozvědět se něco nového).

V neposlední řadě se též věnujeme mapování rostlin i živočichů a průzkumům „nových“ lokalit a následnému navrhování či vylepšování péče o ně. Dále vypomáháme s řadou aktivit a akcí naší „mateřské“ organizace JARO (např. akce pro veřejnost a další).

Od roku 2017 budeme spolupracovat také na ochraně přírody v Krkonoších a na kampani Zachraňme Krakonošova kuřátka – tedy na aktivitách, které povedou k záchraně krkonošských tetřívků obecných.